Individuele therapie en coaching

meer Informatie volgt

Vergoedngen:

Hans Jaspers is onder meer eerstelijnspsycholoog en BIG geregistreerd

In diverse ziektekostenpolissen wordt een vergoeding aangegeven

Anne-Marie Linnenkamp is onder meer ECP houder en lid van de NGVH

Kreeg een zorgverleners nummer bij Menzis en schreef de ziektekosten

verzekeringen aan bijvoorbeeld OHRA over de uitgebreid polis: