Publicaties

Pythagoras "Model als hulpmiddel"

Drs. A.M.L.Linnenkamp
 
Sinds 1993 gebruik ik regelmatig een zelf ontwikkeld model waarin ik samen met mijn cliënt in kaart breng hoe iemands Script eruit ziet. Ik sluit ook vaak met behulp van ditzelfde model een contract af. In dit artikel wil ik uitleggen hoe het model voortkomt uit een theorie en laten zien hoe je ermee een Script in kaart kunt brengen en hoe het als ondersteuning voor het afsluiten van een contract kan dienen.
Download en lees het hele artikel (pdf) (pdf)
 
 

Succesvol leiding geven aan verandering

Drs. J.P. Jaspers
 

Emotionele weerstand is vaak een kritische faalfactor voor veranderings-processen in organisaties. Ongewenste processen blijven zich op verschillende plaatsen in de organisatie herhalen. Dergelijke belemmerende processen spelen zich op onbewust niveau af waardoor er nauwelijks over gecommuniceerd kan worden. De methode strategische coaching beschrijft een aantal externe (gedragsmatige) en interne (emotionele) aspecten waaraan deze processen kunnen worden herkend. Met behulp van de miskenningsmatrix kan stapsgewijs de veranderbaarheid van mensen, teams, afdelingen of hele organisaties worden bevorderd. De kritische faalfactor kan zo omgezet worden in een kritische succesfactor.

Download en lees het hele artikel (pdf)
 
 
Van emotionele weerstand tegen verandering naar samenwerking
Drs. J.P. Jaspers  
   

In dit artikel wordt een coachings/couselingstraject beschreven op basis van de Transactionele Analyse (TA). Gekozen is voor een model uit de TA, de zogenoemde "miskenningsmatrix" van J.Schiff die door Drs.M.Kouwenhoven en Drs.J.P.Jaspers  bewerkt is tot een stappenplan waarmee emotionele weerstand tegen verandering omgebogen kan worden naar samenwerking. Een toepassing van dit stappenplan heb ik in dit artikel beschreven. Het heeft betrekking op een bedrijf dat zakelijke diensten verleent. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor en een aantal filialen van waaruit de diensten worden verleend. Waar nodig zijn tussen haakjes sommige TA concepten vet verduidelijkt.

Download en lees het hele artikel (pdf)  
   
 
Investors in People (Iip)
Drs. J.P.Jaspers
 

Het Iip is een kwaliteitskeurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Een organisatie krijgt dit keurmerk als zij investeringen in de ontwikkeling van mensen aantoonbaar en doeltreffend koppelt aan haar organisatiedoelstellingen. Daartoe bestaat een Iip standaard die de resultaten van investeringen in mensen in relatie tot de organisatiedoelstellingen, meet. Deze standaard bestaat uit een 12 tal indicatoren waaraan organisaties dienen te voldoen om gecertificeerd te worden. De indicatoren zijn over 4 clusters verdeeld: Commitment, Planning, Actie en Evaluatie.
Uit onderzoek bleek dat organisaties die het certificaat gehaald hebben beter scoren dan niet gecertificeerde organisaties op omzet, kwaliteit, effectiviteit, klanttevredenheid, innovatief vermogen, flexibiliteit, kosten en opbrengsten en op voldoening van de medewerkers.
Drs. J.P. Jaspers (bedrijfs-, onderwijs- en Big geregistreerd Eerstelijnspsycholoog en internationaal erkend counselor/coach) begeleidt organisaties naar het halen van het IiP certificaat.
Een artikel over de inhoud, effecten en werkwijze van het Iip en de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om Iip succesvol in te voeren, kunt u aanklikken op deze website

Download en lees het hele artikel (pdf)  
   

Groei in goede banen leiden: een observatie- en interventiemodel

Drs. A.M.L.Linnenkamp
 

In dit artikel wil ik een verbinding leggen tussen pedagogiek, (klinische) psychologie en (psycho)therapie. De Transactionele Analyse bleek een geschikt referentiekader om deze drie disciplines te verbinden. Ik ontwikkelde een model dat als uitgangspunt heeft : de cyclische ontwikkeling van mensen. Dit model stoelt o.a. op de levensvisie en kunstuitingen van de Aboriginals en op het werk van P.Levin en H.Erikson.

Download en lees het hele artikel (pdf)