Trainingen

 

Acculade traint mensen uit het onderwijs, gezondheidszorg en/of bedrijfsleven onder meer op basis van Transactionele Analyse.

Een van de mogelijkheden is het volgen van Workshops.

Acculade organiseert en begeleidt workshops met diverse onderwerpen. Deze workshops zijn veelal op basis van Transactionele Analyse en onder leiding van erkende opleiders. De Workshops hebben onderwerpen als Succes, Ontwikkelen, Samenwerken, Opvoeden, Conflicten en Veranderen.

Daarnaast traint Acculade coaches, begeleiders, leidinggevenden en anderen zodat zij hun werk met meer plezier en effectiviteit kunnen doen.

Het programma van Acculade is modulair opgebouwd en zo kan men deelnemen aan een workshop of een volledige training volgen tot en met certificatie op internationaal niveau:

modulair opgebouwd programma : van introductie tot en met internationaal examen (Word)

Het trainingsprogramma van Acculade kan zo leiden tot het verkrijgen van de status "Basis Competentie Transactionele Analyse" voor leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders, ouderbegeleiders, docenten, leidinggevenden in de gezondheidszorg, coaches in het bedrijfsleven.

Gericht op deze Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA):

Acculade begeleidt Workshops met diverse onderwerpen. Deze training (minimaal 200 uur) is op basis van Transactionele Analyse en onder leiding van erkende TA- opleiders. De workshops hebben onderwerpen als Succes , Ontwikkelen, Samenwerken, Opvoeden, Conflicten en Veranderen
   
Daarbij wordt van je verwacht dat je tenminste twintig keer deelneemt aan een intervisiegroep. Dit om het verwerken van het lesmateriaal te stimuleren en je de gelegenheid te geven samen met anderen te werken aan je beroepshouding. Er wordt van je verwacht wordt dat je tenminste tien maal of meer een presentatie doet in je intervisiegroep.
   
Bij de training voor het BCTA hoort dat je tenminste dertig uur (groeps) supervisie (link Supervisie) neemt van een TA supervisor. Binnen deze dertig uur werk je tenminste vijf keer of meer aan een zelfvoorbereide case uit de praktijk met TA.
   
Het is verstandig lid te worden van de Nederlandse Vereniging Voor Transactionele Analyse (NVTA) . Deze vereniging geeft een blad uit en organiseert verschillende activiteiten. Er is een speciaal lidmaatschap mogelijk voor mensen met een opleidingscontract..
N.B.Voor het verkrijgen van het BTA is het voorwaarde dat je twee jaar lid bent van de NVTA.
   

Omdat je in het werken met mensen je eigen gereedschap bent, is het belangrijk aandacht te besteden aan je persoonlijke vorming. Persoonlijke vorming met TA kan zijn: leertherapie, counseling, individuele therapie of een combinatie van deze vormen. Acculade geeft individuele coaching/ therapie en heeft twee leertherapiegroepen.

 

Op grond van het feit dat de status Basiscompetentie Transactionele Analyse uitgegeven wordt door de N.V.T.A. en dit certificaat bijvoorbeeld ook voorwaarde is om op de website van de NVTA vermeld te worden als professional.

Ter informatie Naar aanleiding van NVTA jaarvergadering Oktober 2003 is besloten:

Voor de status Basis Competentie Transactionele Analyse komen mensen in aanmerking die voldoen aan de volgende voorwaarden:

A. Training in Transactionele Analyse onder leiding van erkende TA-opleiders (200 uur), waaronder scholing in de relevante TA begrippen.
B. Deelname aan een intervisiegroep met 20 of meer bijeenkomsten waarin 10 maal of meer een presentatie is gedaan.
C. 30 uur supervisie waarin 5 keer of meer aan een zelfvoorbereide case uit de praktijk met TA is gewerkt.
D. Gedurende 50 uur of meer deelname aan persoonlijke vorming met
TA {(leer-)therapie/counseling}.
E. Gedurende twee jaar lid van de NVTA.