Overzicht diverse workshops

Bij "nieuws" kunt u de data vinden van de workshops

waarvoor u nu in kunt schrijven

voor geplande workshops (twee keer klikken)

of naar nieuws gaan

 

1. Introductieworkshop Transactionele Analyse

Deze introductietraining raden wij aan Hij is voor alle mensen die kennis willen maken met de filosofie,methode en theorie van TA.

lees verder

 

2. Waarom vinden mensen het zo moeilijk complimenten en kritiek te geven en te nemen?
Feedback/erkenning geven op het niveau van willen, voelen, denken en doen

lees verder

3. Verschillen erkennen en gelijkwaardigheid behouden?
Een andere rol, positie of mening hoeft niet tot contactbreuk te leiden

4. Geven gemaakte afspraken je nu vrijheid of gebondenheid?
Waarom het soms lastig is jezelf en anderen aan afspraken te houden.

5. Hoe het komt dat je soms wel wilt veranderen maar je het toch niet doet?
Mensen begeleiden om hun kwaliteiten op de toekomst te richten

lees verder

6. Is succes hebben fijn of vooral lastig?
Beter omgaan met (angst voor) succes

lees verder

7. Een verandering begeleiden op weg naar de toekomst?
Coachen met behulp van een werkmodel

8. Moet je onder emoties lijden of kun je emoties begeleiden?
Emoties kunnen een hulpmiddel zijn en richting geven aan gedrag

 
9. Wat heb je nodig om leiding te nemen en
wat om leiding te geven?
Hoe ga je om met leiding (TA & Psychodrama)

10.Hebben we veilige grenzen nodig om ons te kunnen ontwikkelen?
Wat is belangrijk voor je om je plaats en positie in te nemen?

lees verder

11. Is anderen motiveren mogelijk?
Wat heb je nodig om je zelf te motiveren en anderen te stimuleren?

12. Kun je ook lastige lieden begeleiden/ coachen?
In vijf stappen moeilijke mensen naar het afgesproken doel leiden.

13. Hoe komt het toch dat mensen in een samenwerking

na verloop van tijd soms in vaste patronen vervallen ?

Effectief blijven samenwerken door open te bllijven

staan voor ieders capaciteiten.

14. Hoeveel en hoe hebben hechtingsstijlen invloed op ons huidig functioneren. Zoals we ons vroeger hebben gehecht aan anderen zijn we geneigd ons nu weer te verbinden.

15. Welke overeenkomsten zitten er in de diverse rollen                 

in ons leven?

In hoeverre spelen mensen in hun team een rol die ze voorheen

ook al in hun familie innamen.

16. Uitgeput, vermoeid,opgebrand of juist hypergeladen                                lees verder

Energiebalans in de werksituatie

                  

17. Hoe werkt de invloed van subculturen en                                                     lees verder

hoe kun je er mee werken

18. Hoe kun je de Autonomie van jezelf en anderen bevorderen                    lees verder

Je kunt leren meer openheid,spontaniteit en intimiteit met

jezelf en anderen te hebben.Coaches kunnen dit bij anderen

stimuleren.

19. Presteren teams met een visie beter dan teams zonder                           lees verder

Hoe kun je visies bij jezelf en anderen ontwikkelen

20. Hoe en waarom projecteren we soms oude verwachtingen                      lees verder

op anderen

21. Gesprekken op een specifiek doel gericht                                                      lees verder

Naast het slechtnieuwsgesprek en het afscheid zijn er meer

gespreksvormen die in gelijkwaardigheid gevoerd kunnen.                            

22. Het coachen en begeleiden van teams

Hoe bouw je een team en hoe coach je teams door diverse fasen?

23. Fouten maken en herstellen kun je leren

(de tijd nemen, je eigenbehoeften serieus nemen,iets tot een succes maken

en hulp vragen ook)24. Communiceren met open vizier.

Mensen kunnen op grond van (nieuwe) ervaringen leren anderen

met open vizier tegemoed te treden.

 

25. Hoe stimuleer je gezond gedrag

Om gezond begrensd gedrag te stimuleren, kunnnen we meer doen dan

(onszelf of anderen) conditioneren of ongezond gedrag te straffen.                 lees verder